Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba Pavel Rýznar, IČO: 76191800 se sídlem Brno, Šromova 42, PSČ 643 00 (dále jen prodávající) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Herní-ráj.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny Herní-ráj.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

B. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny Herní-ráj.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

3. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.

C. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že neposkytne údaje o kupujícím žádné třetí straně. Odesláním objednávky v elektronickém elektronické obchodě Herní-ráj.cz souhlasíte s shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech. V případě, že dojde k poškození zabezpečení a do systému vnikne cizí osoba (hacker) prostřednictvím počítačové sítě internet, provozovatel elektronického obchodu nenese zodpovědnost za škody vzniklé tímto jednáním. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním informačních emailů, můžete být informování o novinkách v našem e-shopu a mohou Vám být zasílány ceníky a speciální nabídky. Pokud již nechcete dostávat tyto informace, zašlete zpět email a do předmětu napište "NEZASÍLAT".

D. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 1.1.2012.

Copyright © Herní-ráj.cz | Eshop pohání systém Eshop4all.cz